Inga gynekologiska operationer vid Borgå och Raseborgs sjukhus efter nyår

Björn Månsson (SFP) fick inget stöd för sitt förslag att först vänta på resultatet av en språklig konsekvensbedömning och först därefter ta beslut om de gynekologiska operationerna vid Borgå och Raseborgs sjukhus.

När Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse samlades på måndagen för att lägga sista handen vid budgetförslaget innan det gick vidare till fullmäktige var det bara styrelsemedlemmen och Helsingforsbon Björn Månsson (SFP) som var på plats för att tala för att hålla kvar de gynekologiska operationerna vid Borgå sjukhus och vid Raseborgs sjukhus.

Först stängning, sedan utredning

Björn Månsson själv konkluderar att det blev tre segrar och ett nederlag vid styrelsemötet.

– I budgetförslaget för 2019 tas, på mitt och minoritetsspråknämdens förslag, in en formulering om HNS/HUS tvåspråkighet och tvåspråkiga service.

– Styrelsen beslutade, likaså på mitt förslag med nämnden som ryggstöd, att en plan för profileringen av Borgå och Raseborgs sjukhus ska utarbetas till slutet av mars nästa år och att en utvärdering görs av de språkliga konsekvenserna av beslutet att koncentrera de gynekologiska dagskirurgiska operationerna i anestesi till sjukhus med förlossningsavdelningar.

Månsson föreslog därefter att den språkliga utvärderingen görs innan indragningen verkställs.

Det förslaget fick inget stöd och slutresultatet blir att de gynekologiska operationerna vid bland annat Borgå och Raseborgs sjukhus läggs ner vid årsskiftet, medan man först tre månader senare har utrett de språkliga konsekvenserna av beslutet.

Månsson lämnade in en reservation mot det bakvända tillvägagångssättet.

Plast- och luktfria målfärger av förnyelsebara naturoljor

För fempersonersfamiljen i Malax var valet av Uulas färger enkelt. Inhemska, naturenliga, luktfria, utsläppsfria samt utmärkt service och personal är det som ligger överst. Att färgerna är enkla att stryka på och färgvärlden varm, vacker och harmonisk bidrar till helheten. 4.12.2018 - 09.08