Inga fotgängare dog i Helsingforstrafiken 2019 – kan vara första prickfria året sedan 1908

Det är möjligt att nollåret är det första sedan 1908. Bild: Tor Wennström/HBL-arkiv

Trafikolyckorna krävde inte en enda fotgängares liv i Helsingfors förra året. Olyckorna är noggrant bokförda sedan 1960, men det är möjligt att nollåret är det första sedan 1908, uppger Helsingfors stad.

Sedan Helsingfors stad år 1960 började föra noggrann statistik över trafikolyckor har det aldrig förlöpt ett helt kalenderår utan att en enda fortgängare har behövt sätta livet till – tills trenden bröts 2019.

– Men om man vågar lita på äldre uppgifter som vi har plockat från olika källor är det här första gången sedan 1908 som inte en enda fotgängare behövt sätta livet till i trafikolyckor, säger Jussi Yli-Seppälä, trafikingenjör vid Helsingfors stad, i ett pressmeddelande.

Trots det omkom tre personer i Helsingforstrafiken förra året, en bilist och två motorcykelförare. Det å sin sida är tillsammans med 2016 det lägsta dödstalet sedan 1927 då likaså tre personer förolyckades.

Trenden är tydlig: På 1980-talet och i början av 1990-talet omkom 20–30 personer årligen i trafikolyckor i Helsingfors. Efter det har siffran minskat stadigt. På 2010-talet dog i snitt 7 trafikoffer om året, mestadels fotgängare. Det dystraste året i Helsingforstrafikens bokförda historia är 1965 då 84 personer dog.

– Det finns mer att göra för trafiksäkerheten även om dödstalet har minskat klart, säger Yli-Seppälä och noterar att över 400 personer skadades i trafiken förra året, nästan 80 av dem fotgängare.

Han slår fast att den förbättrade trafiksäkerheten är resultatet av flera insatser: förbättrade gatumiljöer, ökad trafikövervakning, bilarnas förbättrade teknik och säkerhet samt effektivare räddningsverksamhet.

– En central faktor är att vi har sänkt hastighetsbegränsningarna, säger Yli-Seppälä.

Hastighetsbegränsningarna sänktes förra året så att 30 kilometer i timmen är högsta tillåtna hastighet i stora delar av centrum och på flera gator med bostäder. På huvudgatorna får man i regel köra 40 i innerstan och 50 i förorten.

I år ska 70 nya övervakningskameror installeras och trafiken läggas om på vissa farliga ställen.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning