Inga fler aktiebrev på papper – nu ska allt bli digitalt

Husbolagen och disponenterna får uppgifterna ur lägenhetsregistret. Bild: SPT/Ari Sundberg

Tryckta aktiebrev är ett minne blott. Från och med årsskiftet sker etablering av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag digitalt.

Republikens president stadfäste lagen om bostadsdatasystem på fredagen, skriver Jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande.

I det nya elektroniska aktielägenhetsregistret samlas uppgifter om ägande och pantsättning av alla bostadsaktier. Gamla husbolag, det vill säga husbolag som bildats före 2019, kan från och med den första maj 2019 överföra aktieböckerna till registret.

Aktierna i nya bolag som grundas efter årsskiftet hör direkt till aktielägenhetsregistret och uppgifterna om ägande och pantsättning registreras alltid i registret. Husbolagen och disponenterna får sedan uppgifterna ur lägenhetsregistret.

Gamla husbolag har inte längre skyldighet att hålla en aktiebok efter att bolagen överfört aktieböckerna till registret.

Aktieägare som registrerats i registret behöver inte heller längre förvara aktiebreven själva. Eget aktieägande och egna pantsättningar kan man kontrollera i registret genom att identifiera sig i Lantmäteriverkets tjänst.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning