Inga extra pengar i statskassan

Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Staten har inga extra pengar att dela ut nästa år. Tyngdpunkten i statsbudgeten ska ligga på att höja sysselsättningsgraden. Det betyder bland annat att 250 000 svårsysselsatta ska ut i arbetslivet på ett eller annat sätt.

Finansminister Petteri Orpo (Saml) säger på tisdagen att landets ekonomi utvecklats mycket positivt under den nuvarande regeringsperioden men att det ändå gäller att hålla tillbaka på utgifterna. Detta eftersom budgeten fortfarande inte går att få i balans.

– Vi måste skapa utrymme för fortsatt ekonomisk tillväxt på lång sikt så att vi kan sköta om samhällsservicen och betala pensionerna även på 2020-talet, säger Orpo.

Orpo och Finansministeriets ledande tjänstemän inledde på tisdagen ministeriets interna förhandlingar om nästa års statsbudget.

En av de enskilt största utmaningarna för de offentliga finanserna är de cirka 250 000 personer som fortfarande är arbetslösa. De medför en utgiftspost i miljardklassen, säger Orpo.

– Att få ut dem i arbetslivet är en ödesfråga, säger Orpo.

Orpo säger att ansvariga ministerier nu funderar över fortsatta åtgärder som möjliggör för svårsysselsatta och sådana som inte nödvändigtvis har full arbetskapacitet att finna betald sysselsättning.

– Läget är enklare nu än efter recessionen eftersom det nu skapats arbetstillfällen i hela landet. Och det finns arbetstillfällen på många olika kravnivåer. Det borde nu vara enklare att finna sysselsättning än tidigare var som helst.

Orpo säger att det säkert finns även sådana som helt enkelt inte är arbetsförmögna. Men de borde vara föremål för andra åtgärder än sysselsättningsåtgärder.

På inkomstsidan vill Orpo se en neutral skattelösning där beskattningen av arbete och företagsamhet hålls nere medan skattetrycket riktas på konsumtion och olika former av miljöskatter. Vilka indirekta skatter som kan komma att höjas 2019 ville Orpo inte ta ställning till på tisdagen.

Som en följd av det så kallade konkurrenskraftavtalet finns ett tryck på skattelättnader på totalt 300 miljoner euro, säger Orpo.

Som det nu ser ut rör sig underskottet i budgeten runt cirka 1,6–1,7 miljarder euro. Det betyder att det inte finns så mycket utrymme för nya utgifter, säger Orpo.

– Vi har redan sparat 4 miljarder under denna regeringsperiod och många har fått märka av det. Det finns inte så mycket mer att spara in på, säger Orpo.

Finansministeriets slutliga budgetutkast väntas bli offentligt på torsdag.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03