Inga externa medlemmar längre i Nobelkommittén - tar hjälp av expertis på andra språkområden

2018 och 2019 års Nobelpristagare bereddes av en Nobelkommitté där Rebecka Kärde, Mikaela Blomqvist och Henrik Petersen var externa medlemmar. I den nya kommittén sitter endast ledamöter från Svenska Akademien. Arkivbild Bild: Tomas Oneborg/TT-SvD

Svenska Akademien återgår till en Nobelkommitté med enbart egna ledamöter. I stället för externa medlemmar ska kommittén ha kontakt med experter på de språkområden som ledamöterna inte själva behärskar.

Enligt ordförande Anders Olsson har arbetet de externa ledamöterna fungerat "väldigt väl". Ändå vill Akademien återgå till samma modell som den hade tidigare.

– Det viktiga är att vi har en fulltalig akademi nu och kan bygga upp en ny Nobelkommitté inifrån på ett annat sätt än tidigare, säger han.

– Det är ett starkt argument – det andra är att det är mycket lättare att skydda sekretessen på det sättet. Det har fungerat bra också den här tvåårsperioden men på sikt tror jag att det är klokast att ha det internt inom Akademien.

2018 och 2019 års Nobelpristagare bereddes av en Nobelkommitté med tre externa medlemmar.

Ledamöter i den nya Nobelkommittén blir Anders Olsson, Ellen Mattson, Jesper Svenbro, Anne Swärd och Per Wästberg. Anders Olsson kvarstår som ordförande och Mats Malm blir adjungerad ledamot. De har alla valts på tre år.

För att stärka den globala överblicken ska Akademien mer systematiskt än tidigare ta hjälp av expertis på andra språkområden. Cirka tio personer ska tillfrågas, och kan förbli anonyma om de själva önskar det.

Aktuella språkområden som pekas ut är: De afrikanska länderna, de spanskspråkiga, det arabiska och persiska språkområdet, det östasiatiska, slaviska och indiska. Experternas uppdrag blir att varje år i januari sända in en egen översikt men också att svara på Nobelkommitténs frågor om olika kandidater.

Tror du att kritiken om att Akademien har varit för inriktad på västerländska författarskap kommer att minska?

– Det är möjligt. Akademien får alltid kritik för Nobelprisen och det får man ju finna sig i att så är fallet, men vi känner själva att det här är en brist och den försöker vi avhjälpa på det här sättet, säger Anders Olsson.

Engdahl kan komma tillbaka

Svenska Akademien och Nobelstiftelsen aviserar nu också att rotationen bland medlemmarna i Nobelkommittén ska bli snabbare

En stötesten tidigare var Horace Engdahls medverkan i Nobelkommittén. Hade det varit möjligt att ha honom med den här treårsperioden som kommer?

– Jag vill inte kommentera det. Jag tror vi hade väldigt stort behov av att ha den rätta blandningen av nya och äldre. Det har vi fått nu. Det är väldigt viktigt med vår kontinuitet, att vi har några som har varit med tidigare och är inlästa på våra författarskap, och sedan två nya, Ellen Mattson och Anne Swärd, säger Anders Olsson.

– Det är inte omöjligt att Horace Engdahl kommer tillbaka. Vi har en rörlighet i den nya kommittén så det utesluter jag inte att han kan komma in igen i arbetet.

Efter turbulensen i Svenska Akademien krävde Nobelstiftelsen sommaren 2018 att en ny självständig Nobelkommitté skulle skapas med ledamöter som inte var "direkt komprometterade" av händelserna. För att få dela ut Nobelpriset i litteratur krävde stiftelsen att Akademien vidtog åtgärder för att återupprätta sin trovärdighet.

Efter fem månaders diskussioner enades man om en kommitté med fem akademiledamöter och fem externa ledamöter. De fem utifrån var Gun-Britt Sundström, Kristoffer Leandoer, Rebecka Kärde, Mikaela Blomqvist och Henrik Petersen.

Akademiledamöterna blev Per Wästberg, Kristina Lugn, Jesper Svenbro och förre ständige sekreteraren Anders Olsson. Från början skulle även Horace Engdahl ha suttit i kommittén, men han tvingades bort sedan Nobelstiftelsen krävt att ingen som "varit förknippad med det gångna årets händelser" skulle ingå i den.

I december 2019 lämnade Kristoffer Leandoer och Gun-Britt Sundström kommittén. Båda menade efteråt att de inte kunde påverka valet av pristagare för 2018 och 2019 som de hade önskat.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning