Inför spellista med seriös musik

Varför inte reservera just en tredjedel av sändningstiden för seriös musik, diskussion med intressanta debattörer, aktualitets- och historieprogram och livsåskådningsfrågor?

Tack, Sture-Christian Eklund, för insändaren om Vegas radioutbud (HBL Debatt 31.8)! Samma iakttagelse om företeelsen har även jag och många andra gjort.

Vilket är då problemet och hur kunde det lösas? Att Vega försöker vara attraktiv för unga lyssnare och kanske därför godkänner ett slarvigare språk och lättsammare musikstil kan jag väl förstå, men att det därför skulle vara omöjligt att även betjäna andra med annorlunda smakpreferenser, kan jag inte godkänna.

Nu har ju Vega inte samma möjligheter att utveckla en annan kanal, liksom finska Yle har, så hur kunde man då lösa frågan? Mitt förslag är att indela programutbudet i åtminstone tre kategorier: Program av allmänt intresse, lättsam programvara och program av seriösare slag.

Själv försöker jag tipsa om hur man kunde utveckla den tredje punkten. Varför inte reservera just en tredjedel av sändningstiden för seriös musik, diskussion med intressanta debattörer, aktualitets- och historieprogram och livsåskådningsfrågor? Ta reda på vilken tid av dagen lyssnarna bäst skulle vara betjänta av ett sådant utbud.

Själv vågar jag påstå att få ungdomar lyssnar på radio under skoltid eller kvällar. Inför en egen spellista med seriös musik. (Jag tror nästan att det skulle vara mer ekonomiskt än nuvarande spellistor.) Det känns, tyvärr, mycket främmande för mig att till exempel nyheter med allvarligt innehåll och andakter inramas med dunka-dunkamusik. Klassisk musik skulle lämpa sig bättre.

En liten påminnelse till Vega-redaktörerna: alla har inte samma åsikter, men det är viktigt att visa respekt för andras åsikter!

Ann-Marie Forsberg, Helsingfors

Rättelse: Denna insändare var felaktigt undertecknad av Bengt Forsberg i onsdagens papperstidning (4.9.2019). Den rätta skribenten är alltså Ann-Marie Forsberg.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning