Influensasäsongen är här – hör du till dem som får gratis vaccin?

Vem hör till riskgruppen att insjukna i influensa? Bland annat personer över 65 år, gravida och personer som arbetar inom social- och hälsovården. Bild: Pixabay

Influensatiderna är här och över 32 000 finländare har redan vaccinerats. Från läkarhåll uppmanar man nu att vaccinera sig både för att skydda sig själv och andra.

Social- och hälsovårdsministeriet fattade i mars beslut om att Finland denna höst ska ta i bruk ett mer heltäckande influensavaccin.

Influensaepidemin under förra vintern var exceptionell och därför ansåg Social- och hälsovårdsministeriet att ett mer täckande, fyrvalent vaccin nu bör införas i Finland.

Jarkko Mäkelä, specialistläkare inom företagshälsovården vid Mehiläinen, säger att vaccinen i år anlände till Finland aningen senare än vanligt, men än hinner man vaccinera sig.

– Ett vaccin som tas nu hinner väl utveckla ett skydd mot denna säsongs influensa. Vaccinet är det bästa tänkbara skyddet både för att inte insjukna själv och för att inte smitta andra, säger Mäkelä i ett pressmeddelande.

Vem får gratis vaccin?

Alla personer som anses vara i riskgruppen att insjukna har rätt till att avgiftsfritt vaccinera sig.

Till riskgruppen hör enligt Institutet för hälsa och välfärd: personer som fyllt 65 år, barn i åldern 6 månader till 6 år, gravida kvinnor, personal inom social- och hälsovården och inom läkemedelsförsörjningen, personer som på grund av en sjukdom löper ökad risk att insjukna i influensa, närstående till personer som löper ökad risk att insjukna, värnpliktiga män och de kvinnor som tjänstgör frivilligt.

Från läkarhåll påminner man också om att influensa inte är detsamma som en kraftig förkylning.

Influensa är en luftvägsinflammation som orsakas av antingen A- eller B-virus. Symtom på influensa är snabbt stigande feber, huvudvärk och muskel- och ledsmärtor. Symtomen på en vanlig förkylning är vanligtvis lindrigare. Influensavaccinet skyddar inte mot vanliga förkylningar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning