Influensan sprider sig – över 7 000 har smittats

Bild: Trond H. Trosdahl

Omkring 7 100 personer har diagnosticerats med A-influensa under den pågående influensasäsongen.

Cirka 100 har fått den ovanligare B-influensan, visar Institutet för hälsa och välfärd THL:s register för smittosamma sjukdomar. Registret uppdaterades den 1 januari.

I fjol hade 1 400 fall av A-influensa uppdagats vid samma tidpunkt. Om man jämför med data från i fjol kan det hända att influensatoppen ännu inte är nådd. Då var antalet insjuknade som högst under den sista veckan i januari, då ungefär 2 100 personer insjuknade under loppet av en vecka.

Över 960 000 personer har vaccinerats mot influensa på hälsocentralerna.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning