Industrifacket ansluter sig till nästa fredags politiska protester

Hösten 2015 ordnades det också demonstrationer mot regeringens politik. Bild: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

Finlands fackförbunds centralorganisation (FFC) ordnar en demonstration den 2 februari för att protestera mot aktiveringsmodellen för arbetslösa. Nu meddelar Industrifacket att man deltar i demonstrationen och stöder åsiktsyttringen med en politisk strejk.

Strejken börjar klockan sex på morgonen på fredag om en vecka och upphör ett dygn senare. Enligt Industrifacket, som är ett av FFC:s största medlemsförbund, omfattar strejken upp till 140 000 arbetstagare.

Löntagare som är anställda genom arbetsavtal har rätt att delta i politiska stridåtgärder under arbetstid, exempelvis strejk.

En politisk stridsåtgärd innebär att man protesterar mot ett politiskt beslut i stället för mot arbetsvillkor.

Det är viktigt att facket på förhand meddelar både personal och arbetsgivare om en strejk.

En arbetstagare som väljer att inte delta i en politisk strejk kan inte bestraffas för det. Om man väljer att delta betalas ingen lön för de timmar som man strejkar.

I vissa branschers arbetsmarknadsavtal har man kommit överens om att strejker är förbjudna.

Inom vissa branscher är strejkrätten begränsad för att garantera medborgarnas säkerhet och hälsa.

Som tjänsteman är det förbjudet att delta i politiska protestaktioner under arbetstid. Det gäller till exempel poliser, försvarsmaktens personal samt tjänstemän vid ministerier och ämbetsverk.

Som tjänsteman får man under arbetstid inte delta i andra stridsåtgärder på arbetsmarknaden än dem som berör tjänsteförhållandet. Trots detta kan fackförbund som representerar tjänstemän uppmana till strejk. Det leder sannolikt till att arbetsgivarparten troligtvis ärendet vidare till arbetsmarknadsdomstolen som dömer fackförbunden till böter.

Lagen skyddar fackförbundens medlemmar som deltar i strejker som fackförbunden beslutar om. Samma skydd gäller inte för dem som inte är fackanslutna.

Uppdatering 27.1 klockan 16.40: Industrifacket är rätt namn på organisationen, inte Industriförbundet.

– Med den här ovanliga åtgärden vill vi tydligt markera vår syn på aktiveringsmodellen och Juha Sipiläs borgerliga regerings tillvägagångssätt, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto i ett pressmeddelande.

Strejken gäller hela industribranschen förutom medie- och tryckeribranschen och de som jobbar med uppgifter som är oundvikliga för att garantera säkerhet och hälsa. Facket meddelar också att man inte stoppar pågående processer, vilket betyder att en del av produktionen kan pågå i de stora fabrikerna.

Demonstration på Senatstorget

FFC har bjudit in sina medlemsförbund att delta i demonstrationen på Senatstorget i Helsingfors nästa fredag. Medlemsförbunden får själva avgöra ifall de deltar i demonstrationen. FFC:s protest är riktad mot regeringens aktivitetsmodell för sysselsättning av arbetslösa.

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT och Byggnadsförbundet meddelade tidigare i veckan att de deltar i strejken. Enligt AKT kommer lastbilar, bussar och hamntransporter att stå stilla från efternatten till kvällen. Byggnadsförbundet strejkar däremot hela dygnet.

Servicefacket Pam har meddelat att man deltar i FFC:s demonstration, men inte i strejken. Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och fackförbundet Pro hör också till dem som deltar i strejken.

Aktiveringsmodellen trädde i kraft vid årsskiftet och den innebär en 4,65 procents nedskärning i den arbetslösas utkomstskydd för dem som inte har jobbat 18 timmar under en månad, tjänat 241 euro genom företagsamhet eller deltagit i arbetsfrämjande service i fem dagars tid.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning