Industrifacket säger upp konkurrensavtal

Bild: Timo Jaakonaho

Industrifackets styrelse beslöt på fredagen att säga upp konkurrenskraftsavtalet om längre arbetstid i fem branscher.

Beslutet berör kring 100 000 anställda i branscherna för teknologi, bilhandel och reparation, plåt- och industriisolering samt gruvdrift.

Det var hösten 2016 som regeringen, Industrifacket och Metallfacket avtalade om 24 timmar längre arbetstid åren 2017, 2018 och 2019. Beslutet innebär att längre arbetstid inte längre gäller år 2020.

Industrifackets mål är att slopa den längre arbetstiden också i andra branschers kollektivavtal.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46