Indien satsar på solkraft

Underhåll. En traktor rullar sakta fram mellan de monotona raderna av solpaneler medan en man sprutar vatten på dem för att putsa dem från damm och ökensand. Bild: Jonas Gratzer

Det byggs allt fler solcellsparker i Indien samtidigt som priset på solcellsel snabbt sjunker. Den gröna elen kan snart konkurrera med smutsig kolkraft.

Några kameler korsar den dammiga vägen. Landskapet som påminner om stäpp är torrt med taggiga buskar. Vi befinner oss i delstaten Rajasthan i nordvästra Indien. Den relativt låga befolkningsdensiteten och temperaturer på mellan 45 och 50 grader gör delstaten perfekt för landets nya satsning på solcellsparker. Utanför staden Bikaner har företaget Rays Experts byggt två solcellsparker som sammanlagt producerar 100 megawatt energi. I mars 2012 fick Rays Experts som Indiens första solcellspark tillstånd av regeringen att öppna här. Då täckte det dryga två hektar, i dag spänner området över 100 hektar.

Ljus i hus. Elever som tidigare inte kunde göra sina läxor efter mörkrets inbrott kan nu få tillgång till solcellslampor. Bild: Jonas Gratzer

Vid den största solparken visar chefen Kapil Tomar runt i kontrollbyggnaden som styr solpanelerna i parken.

– Jag vill arbeta i en växande industri som inte ger ifrån sig föroreningar eller gör slut på naturresurserna, säger han.

Solcellerna som är tillverkade i Kanada håller i 25 år, de är tillsammans med amerikanska solceller av den bästa kvaliteten. Sämst är de kinesiska, menar Kapil. I soliga Rajasthan ger april till september en produktionstopp av solenergi med 8-10 timmar om dagen medan resten av året ger 5-6 timmar om dagen. Eftersom markpriserna i Rajasthan fortfarande är låga på många håll är det för företag som Rays Experts möjligt att köpa stora arealer. Enligt indisk lag är det inte tillåtet att konvertera jordbruksmark till industrimark, men Kapil Tomar säger att området som Rays Experts köpte 2012 var "ödemark" utan någon matproduktion.

Inte bara solkraft. Biogas är också ett av alternativen på väg mot klimatmålet. Mannen häller in organiskt avfall i en biogasanläggning. Bild: Jonas Gratzer

Hundratals miljoner indier saknar fortfarande tillgång till el. Landets regering har alltså en stor uppgift framför sig när de samtidigt skrivit på klimatavtalet i Paris med ambitiösa satsningar på grön energi. FN:s nya globala mål har ett delmål som heter Hållbar energi för alla, och det har även Indien godtagit. Det innebär att samtliga invånare ska ha tillgång till hållbar energi år 2030. Indien har en lång väg till det målet.

Eldrivet. Indiens miljoner rickshaws går traditionellt på tvåtaktsbensin, men övergången till solelektricitet har kommit igång. Bild: Jonas Gratzer

Landets bnp forstätter att öka med sju procent och Indien, som för närvarande är världens tredje största utsläppsland (om man räknar enskilt land, annars hamnar EU på tredje plats), beräknas passera både USA och Kina i utsläppsvolym inom ett par årtionden. Redan nu ligger 13 av världens mest 20 förorenade städer i Indien, med New Delhi högst på listan. Där har invånarna på sistone andats luft som är direkt hälsofarlig.

Framtiden. Solparkschefen Kapil Tomar ville arbeta i en växande industri som inte ger ifrån sig föroreningar eller sliter på naturresurserna Bild: Jonas Gratzer

Indien är fortfarande en av världens största producenter av billigt kol, som är den största energikällan i landet med över hälften av elproduktionen. Detta kan emellertid komma att ändras eftersom priset på solcellsgenererad el konstant sjunker i landet, och nu ligger bara 15 procent högre än el från kolförbränning. Regeringen vill fram till 2022 utöka Indiens solenergiproduktion med 100 gigawatt, vilket är 20 gånger mer än dagens produktion.

Klimatsmart. Solcellerna är kopplade till laddningsaggregat i en av de klimatsmarta städerna som omger New Delhi. Bild: Jonas Gratzer

Premiärminister Narendra Modi lovade efter Parismötet att 40 procent av landets elproduktion ska komma från förnybara källor senast 2030, en ökning från dagens omkring 30 procent. Trots de lovande planerna tror inte Kapil Tomar att Indien blir kvitt sitt kol än på länge.

– Både kol och solkraft är viktiga. De fossila bränslena kommer inte att försvinna snabbt, säger han och förklarar att den rådande regeringspolicyn skär ner på bidragen.

– Det var högre bidrag förr och det är högre skatt nu. Vi är affärsmän och vill givetvis tjäna pengar på vår business men nu är det regeringen som tjänar mest pengar på solkraften.

200 tunland energi. Utanför staden Bikaner har företaget Rays Experts byggt två solcellsparker som sammanlagt producerar 100 megawatt. I mars 2012 var det här Indiens första solcellspark som täckte fem tunnland, i dag är den 40 gånger större. Bild: Jonas Gratzer

I en av Rays Experts solparker står solpanelerna utplacerade i långa rader. Mellan raderna kör en traktor fram och tillbaka med en arbetare som manuellt sprutar vatten på panelerna. Det ingår i underhållsarbetet och görs två gånger i månaden. Lite längre bort är en grupp unga män i färd med att lyfta panelerna och justera gradtalet, något som görs två gånger om året för att ställa in det rätta sommar- respektive vinterljuset. Underhållskostnaderna är med andra ord en liten del i solcellsarbetet.

Utveckling. Det finns så kallade "smarta städer" utanför New Delhi som sägs vara också klimatsmarta, men Indien är ett enormt land och har lång väg att gå för att nå de klimatmål man skrivit under. Bild: Jonas Gratzer

– Panelerna är lättskötta. Vi övervakar systemet från kontrollrummet, där ingenjörerna ser om en panel behöver repareras, fortsätter Kapil Tomar.

Rays Experts är ett snabbväxande företag och söker sig både till nya delstater och urbana miljöer som New Delhi, där många företag nu vill ha solceller på sina tak.

Svenskt samarbete

Att solkraft efterfrågas allt mer i Indien vet Andreas Modin. Han driver svenska företaget PPAM Solkraft som är involverat i en rad solcellsprojekt i Indien.

Grönt ljus. Andreas Modin är en svensk ingenjör som startat en del pilotprojekt, till exempel kring solkraftsdriven vägbelysning, i New Delhi. Bild: Jonas Gratzer

Nyligen träffade han Indiens energiminister Piyush Goyal i Stockholm och diskuterade en eventuell solpanelslösning till tunnelbanesystemet i New Delhi. PPAM Solkraft är även involverat i solcellsprojekt till sjukhus på indiska ögruppen Andamanerna och till byggnader i Bangalore. Andreas Modin berättar om en extremt pressad marknad där priserna rasar.

Bild: Ksf Media

– Det finns många dåliga solcellsanläggningar i Indien. Många har ett kortsiktigt tänk och satsar inte på att det ska löna sig i många år framöver, utan bara ett par år, säger han.

Det finns enligt Andreas många statliga solstödsprojekt som aldrig betalas ut, men trots det tror han att Indien har stor potential att bli ett stort land inom solcellsindustrin med sina "ambitiösa planer".

Solfarm. Det krävs stora arealer med paneler för att få ihop den gröna el som ska fixa Indiens klimatmål till 2030. Bild: Jonas Gratzer

Andreas Modin tror dock att Indien och samtliga aktörer måste tänka ännu mera närproducerat, och nämner dubbelsidiga solpaneler som en energieffektiv lösning.

– Jag tror på en generell energiomställning där produktionen sker nära konsumtionen. Då tar den inte upp mer mark än nödvändigt.

Nutid. Kvinnan har fått en ny spis som kräver mindre energi och släpper ut mindre luftföroreningar. Bristen på klimatsmarta spisar är ett hinder på vägen mot bättre luft i städerna. Bild: Jonas Gratzer

Enligt organisationen International Energy Agency kommer efterfrågan på energi i världen att öka med 37 procent till 2040. Samtidigt lever en stor del av jordens befolkning fortfarande utan tillgång till el. Många har träkol som enda energiresurs, vilket utgör ett stort hälsoproblem för framför allt kvinnor och flickor. Avsaknaden av el och hållbara bränslen är en stor utmaning för fattigdomsbekämpning.

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som ska förändra världen till 2030 innehåller delmål nummer 7 som är Hållbar energi för alla. Det ska säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad. I dag utgör de fossila bränslena nästan 80 procent av den totala globala energitillförseln.

Parismötet i december 2015 ledde till att världens länder kom överens om ett avtal som börjar gälla 2020.

Det är ett bindande avtal om minskade utsläpp av växthusgaser. Målet är att den globala uppvärmningen ska begränsas till under två grader. De mest utsatta länderna ska få ekonomisk hjälp av de rikare länderna att klara klimatomställningen: från 2020 och fem år framåt ska de rika länderna bidra med 100 miljarder dollar per år.

Det är inte bara i Rajasthan som solcellsparkerna byggs ut. I delstaten Gujarat i nordvästra Indien har nyligen Indiens och en av Asiens största solcellsparker byggts. Gujarat Solar Park producerar över 1100 MW och ska byggas ut ytterligare.

Solceller

Solstrålar träffar solceller som genererar solenergi. Sol ger säker och miljövänlig el, helt fri från utsläpp. Den mängd energi som når jorden varje dag i form av solljus motsvarar omkring 15 000 gånger den totala energiförbrukningen i världen. Om en bråkdel av det kunde tillvaratas och omvandlas till el skulle man lösa mycket av energiproblemen i världen. Solenergi är ett intermittent energislag, elproduktionen är beroende av att solen lyser. När den kombineras med energilagring och smarta programvarulösningar blir solenergin en tillförlitlig och ännu billigare energikälla. I världen ökar solenergi snabbt. Under 2015 ökade energislaget med 33 procent men utgjorde fortfarande bara drygt en procent av energimixen. Länderna där det växte snabbast var Kina, Japan och USA. I Europa ökade Tyskland och Italien mest under 2015 där sol nu står för åtta procent av elproduktionen.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning