Indien donerar 150 ekar till Åbo – vill hedra Gandhi

Indiska staten donerar hela 150 ekar till Åbo stad för att fira Mahatma Gandhi. Bild: Wikimedia Commons

Donationen och planteringen sker på Världsmiljödagen den 5 juni. Syftet är att hedra en av Indiens mest ikoniska figurer.

Indiska staten donerar hela 150 ekar till Åbo stad för att fira Mahatma Gandhi. I år har det gått 150 år sedan människorättskämpen och politikern Mahatma Gandhi föddes.

Gandhi var en central figur när Indien blev självständigt efter att ha varit en brittisk koloni.

Ekarna ska planteras i Artukais i hörnet av Mässfältsgatan och Reso å. Senare ska Åbo stad plantera ytterligare 250 träd på samma plats som en del av stadens grönprogram.

Donationen och planteringen äger rum på Världsmiljödagen på onsdag den 5 juni klockan 15. Under planteringen kommer Indiens ambassadör Vani Rao och ordföranden för Åbo stadsstyrelse Lauri Kattelus att plantera var sitt träd.

Kring 30 träd planteras av Finlands indiska samfund medan resten av träden planteras av stadens anställda.

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning