Inälvor, tumörer och hjärnor vars tillstånd är outgrundligt – och kroppar som njuter av sin förmåga att känna

Degeneration. Magdalena Åberg ger sig i kast med att avbilda minnessjukdom i serien Memory Disease (2021). Bild: Jussi Tiainen

Det som binder samman Magdalena Åbergs och Anna Tahkolas konst är inte bara det fysiska, utan den gemensamma påminnelsen att det under ytan finns ett oanat djup.

"Jag har varit rädd för och äcklad av blod, sjukhus och medicinska instrument", säger konstnären Magdalena Åberg i en intervju på svenska.yle.fi 2019. Simultant publicerades en vacker och intim essä a...