Immuniteten som princip

"Ju mer jag har reflekterat över fallet Mäenpää desto mera har jag tyckt mig se vad våra grundlagsfäder avsåg med att sätta ribban högt för åtal av en riksdagsledamot."

Vi minns tyvärr hur riksdagsledamoten Juha Mäenpää (Sannf) 2019 jämförde asylsökande med invasiva växter och djur. Strax efter midsommar friades han av sina kolleger i riksdagen med hänvisning till ri...