Ilta-Sanomat: Rekordstora ersättningar till Anneli Auer

Framtiden. "Livet kommer ännu att bli bra för oss alla. Inte såsom förr, men bra på något nytt sätt", avslutar Anneli Auer sin nyutkomna bok.Bild: Roni Rekomaa

Statskontoret har beslutat bevilja Anneli Auer de största ersättningar för lidande som någonsin har betalats ut i Finlands kriminalhistoria, skriver Ilta-Sanomat.

Auer får 488 800 euro i ersättningar för lidande. Hon får också 57 000 euro i ersättning för förlorad utkomst, totalt alltså 545 800 euro, skriver Ilta-Sanomat.

Auer ansökte om ersättningarna efter att rätten hade slagit fast att hon satt oskyldig i fängelse för mordet på hennes man Jukka S. Lahti.

Statskontoret ansåg att Auer satt oskyldig i fängelse i 611 dygn i anslutning till mordet och beviljade henne 800 euro i ersättning per dygn. Den "normala" ersättningen under de senaste åren har varit 120 euro per dygn.

Auers ursprungliga krav var 2 500 euro per dygn. Hon motiverade den ovanligt höga summan bland annat med den stora publicitet fallet har fått.

Statskontoret ansåg i sitt beslut att publiciteten inte uttryckligen gällde frihetsberövandet, som Auer ville ha ersättning för, utan hela rättsprocessen. Därför kan inte den stora publiciteten beaktas "helt" då ersättningarna utvärderas.

Av beslutet framgår inte i hur hög grad publiciteten påverkade den slutliga ersättningssumman.

Statskontoret motiverar den ovanligt höga ersättningen med det långa frihetsberövandet, det misstänkta brottets grovhet samt det straff Auer hade fått om hon hade varit skyldig.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00