Ilskna Lövöbor i bostadsfälla – "Kyrkan tar pengarna och driver ut oss ur våra hem"

Lövöbon Matti Sadeniemi, ordförande för den lokala boendeföreningen, försöker stoppa Vanda församlings planer på att höja markhyran på Lövö. Sadeniemis egna boendekostnader hotar att stiga med 300–400 euro i månaden om markhyran höjs. Bild: Leif Weckström

Den segslitna hyrestvisten på Lövö i västra Helsingfors har gått i baklås. Vanda församling viker inte från sina planer på att höja markhyran. Förgrymmade boende som hotas av en ekonomisk käftsmäll väntar på domstolsbehandling.

– Hyreshöjningen som Vanda församling driver genom kommer att öka boendekostnaderna per hushåll med hundratals euro i månaden. I praktiken betyder det att kyrkan beslagtar människors egendom och tvingar i synnerhet äldre människor ut ur sina hem, säger Lövöbon Matti Sadeniemi.

Som ordförande för boendeföreningen på Lövö har Sadeniemi redan i flera års tid varit på barrikaderna mot kyrkans planer på att justera markhyran uppåt. Det handlar om en hyreskonflikt vars rötter går långt tillbaka i tiden.

Lejonparten av natursköna Lövö, som ligger strax norr om Drumsö med Kägeluddens Entreprenörsfinland på sin tröskel, donerades till församlingarna i Helsingfors och Vanda redan på 1500-talet. På 1960-talet, då många av öns höghus och radhuslängor byggdes, ingicks hyresavtal med församlingarna för en period på 50 år.

Nu löper de här kontrakten ut. Då nya hyresavtal skulle göras upp slog kyrkofullmäktige 2016 fast att tomterna ska ge en avkastning på fem procent. Höjningen är i linje med församlingarnas generella tomthyror i huvudstadsregionen, men – framhåller Lövöborna – betydligt högre än Helsingfors stads hyresavtal där medeltalet ligger på 2,4 procent.

Pensionärer i kläm

Den höjda markhyran som syns i bolagsvederlaget innebär en dramatisk förändring i enskilda boendes plånböcker.

– För oss stiger boendekostnaderna med 300–400 euro i månaden. Det finns också värre exempel. Höjningen drabbar särskilt äldre som lever på sin pension, säger Matti Sadeniemi.

Han beskriver en fälla där de boende inte längre klarar av de höjda kostnaderna, men samtidigt inte har möjlighet att sälja bostaden till ett bra pris, eftersom vederlaget avskräcker köpare.

– Ägarlägenheterna förlorar sitt värde. Att hyra ut bostaden är inte heller ett alternativ, för ingen vill betala sådana hyror som skulle krävas för att täcka markhyran, bolagsvederlaget och den fastighetsskatt som församlingen också ålägger hyresvärden att betala. Det blir mycket dyrare än till exempel i Munksnäs eller Tölö. Det här är ett effektivt sätt att lägga beslag på människors egendom och tillgångar, säger Sadeniemi.

Bild: Maija Hurme

Affärsverksamhet

Tvisten på Lövö blir ännu mer komplicerad av att Helsingfors församling och Vanda församling gått in för olika linjer. I maj i fjol beslöt kyrkofullmäktige i Helsingfors att sänka avkastningsambitionen. I praktiken kommer man att eftersträva en tomtavkastning på tre procent. Vanda församling håller däremot fast vid fem procent.

– Det betyder att boendekostnaderna för identiska lägenheter på samma ö kommer att se alldeles olika ut beroende på om marken råkar höra till Helsingfors eller Vanda församling. Det är oskäligt och orättvist, säger Sadeniemi.

Enligt boendeföreningen har man gjort flera resultatlösa försök att gå i dialog med Vanda församling för att nå en kompromiss. I vintras fick de boende vars lägenheter står på Vanda församlings mark nog och drog församlingen inför rätta, bland annat med motiveringen att höjningen av markhyran orsakar de boende oskälig ekonomisk skada. I tingsrätten har bostadsbolagen nu inlett nio processer och ett skiljeförfarande.

Samfällighetsdirektör Juha Tuohimäki vid Vanda församling medger att situationen är knivig.

– Jag förstår motståndet. Men vår synvinkel är entydig: hyresvillkoren på Lövö ska vara likadana som på våra övriga tomter i huvudstadsregionen. De 50 år gamla kontrakten som löper ut har varit mycket förmånliga, och därför verkar höjningen nu stor, säger Tuohimäki.

Lång process hotar

Enligt Tuohimäki är Lövöborna ute i ogjort väder när de jämför församlingens markhyra med stadens.

– Man borde i stället jämföra med privata markhyror. Vi har ju inte samma intresse som Helsingfors stad att erbjuda stadsborna förmånligt boende. För oss är tomterna på Lövö i praktiken investeringsobjekt. Jag ser inte varför vi ska låta Lövöborna bo billigare än Vandaborna.

Hur kristligt är det av församlingen att trissa upp hyrorna?

– Inte vet jag om det är kristligare än något annat. Inom kristendomen är måttfullhet viktig, och jag tycker det är rimligt och måttfullt att behandla alla hyresgäster i huvudstadsregionen lika. Men jag förnekar inte att beslutet kan verka orättvist ur enskilda individers synvinkel.

Boendeföreningen framhåller att avkastningskravet på fem procent slår särskilt hårt mot Lövö, eftersom fastigheterna och tomterna är högre värderade än merparten av församlingens tomter i Vanda. Tuohimäki kontrar med att hyreshöjningen inte kan ha kommit som någon överraskning för Lövöborna.

– Den här saken har ju diskuterats i över ett decennium. Alla bostadsbolag har vetat att höjningen kommer.

I likhet med Matti Sadeniemi hoppas Juha Tuohimäki ändå att man lyckas nå en överenskommelse utan att löpa linan ut i rätten. Det är meningen att tvistemålet ska tas upp till medling i domstolen före sommaren.

– Det är inte i någons intresse att processa i många år. Jag betonar att vi gärna förhandlar, men vi kan inte utgå från en annan grund än kyrkofullmäktiges beslut. Nu när rättsprocessen är i gång går den vidare av sin egen tyngd, säger Tuohimäki.

En ö i västra Helsingfors som ligger mellan Drumsö, Munksnäs och Kägeludden vid mynningen till Bredviken.

Byggdes ut huvudsakligen under 1960-talet. Då undertecknades också hyreskontrakten med församlingarna, som nu löper ut.

Har ungefär 1 200 invånare.

Ön har en rik natur med skogsområden som bland annat inhyser flygekorrar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning