Ilmarinen satsar klimatvänligt

Vinkraftverk i Jalasjärvi. Bild: Mikko Stig

Pensionsförsäkringsbolagen Ilmarinen ska fördubbla andelen placeringar i lösningar kopplade till hållbar utveckling till 2020. Med klimatförändringen följer både risker och nya affärsmöjligheter, säger bolaget.

Ilmarinen ritar om principerna för sin placeringsverksamhet. Målet är att också styra de företag man placerar tillgångar i mot bättre hållbarhet.

– Förutom de miljöförändringar som är kopplade till klimatförändringen följer ansenliga ekonomiska risker, men också affärsmöjligheter med den, och detta måste man systematiskt beakta, säger Mikko Mursula, placeringsdirektör på Ilmarinen.

Han säger att klimatförändringen kommer att förändra ekonomin och påverka företagen framöver. För pensionsbolag som jobbar långsiktigt gäller det att inse detta i tid.

– Vi letar kontinuerligt efter placeringsobjekt som jobbar med exempelvis förnybar energi, rent vatten eller högre resurseffektivitet. Företag som tar fram lösningar på globala utmaningar kan växa snabbare än marknaden och därför utgöra goda mål för placeringar, säger Mursula.

Ilmarinens mål är att öka andelen placeringar i företag inom hållbar utveckling från 6 procent till 12 procent till 2020.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46