Illustratörens namn fattades

30.5 s. 30–31: Illustratörens namn hade fallit bort i anslutning till Daniel Lindbloms debattartikel. Illustrationen skapades av Maija Hurme.