Illegal vargjakt vanligt i Finland – arbetsgrupp vill bredda debatten om vargen

Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp diskuterade hur inställningen till vargen kan förbättras. Bild: Luke/Petri Timonen

Endast 10 procent av den illegala vargjakten kommer till polisens kännedom. Arbetsgruppen som uppdaterar förvaltningsplanen för vargstammen diskuterade det illegala dödandet av vargar.

Enligt polisens bedömningar har den illegala jakten på varg varit vanlig i Finland. Endast en liten del av den illegala jakten kommer till tillsynsmyndigheternas kännedom. Enligt en undersökning som Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp har tagit del av är det endast 10 procent av den illegala vargjakten som kommer till polisens kännedom.

Av de vargar som Livsmedelsverket undersökte under åren 2001–2014 hade 17 procent dödats illegalt.

Strafflagen innehåller tre olika brottsrubriceringar för illegal fångst, nämligen jaktbrott, grovt jaktbrott och olovlig fångst. Att illegalt döda en varg klassificeras som grovt jaktbrott, och kan ge uppemot fyra års fängelse.

Arbetsgruppen konstaterade att det skulle behövas exempel på vargens nytta för ekosystemet och exempel från andra länder där det finns vargar. Den inhemska samhällsdebatten skulle, enligt arbetsgruppen, behöva breddas.

Arbetsgruppen diskuterade hur inställningen till vargen kan förbättras. Gruppen har som mål att utveckla planeringen av vården av vargstammen i varje revir och att förbättra informationsgången mellan de olika intressegrupperna.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning