Ilkka-Pohjalainen: Självmord bland äldre i Österbotten ökat i vår

Personer med självdestruktiva tankar kan anonymt ringa den nationella kristelefonen, 09 2525 0112. Den svenskspråkiga jouren är öppen måndag och onsdag klockan 16–20, samt tisdag, torsdag och fredag klockan 9–13. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Självmord bland äldre har minskat i vår förutom i Österbotten där antalet ökat, skriver Ilkka-Pohjalainen.

Enligt statistik från Polisstyrelsen har antalet självmord bland äldre minskat under våren, förutom i Österbotten där antalet ökat.

I Österbotten skedde två fall i mars och fyra fall i april där man misstänker självmord. Det anses mycket i jämförelse med fjolåret då man hade ett självmordsfall i mars och inga i april, skriver IIkka-Pohjalainen på fredagen.

Sett till hela landet har antalet självmord bland personer över 70 år minskat med fyrtio procent under den så kallade coronavåren. Under perioden mars–maj var antalet 17 i år, vilket kan jämföras med 29 i fjol.

Vad gäller självmord överlag i hela landet så ökade de med tre under perioden mars–19 maj, jämfört med samma period i fjol. I år är de 158 stycken, skriver Ilkka-Pohjalainen.

Personer med självdestruktiva tankar kan anonymt ringa den nationella kristelefonen, 09 2525 0112. Den svenskspråkiga jouren är öppen måndag och onsdag klockan 16–20, samt tisdag, torsdag och fredag klockan 9–13.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning