Ikea vill bygga varuhus på Björkholmen

Ikea har varuhus i Esbo och Vanda. Nu vill kedjan utvidga sin verksamhet till Helsingfors. Bild: Lehtikuva/Matti Björkman

Helsingfors stad har fastställt i sin generalplan att olika kontors- och affärslokaler ska byggas i området kring Björkholmen och ovanpå Västerleden. Ikea föreslår att kedjans varuhus blir en av byggnaderna.

Ikea söker om en reservation av stadsmiljönämnden för att få inleda planeringen och utredningarna kring byggprojektet.

Kedjan föreslår att varuhuset blir en del av helheten, som ska bestå av affärs- och kontorslokaler samt ett hotell. Det centrala läget förutsätter en mer omfattande granskning av hur de olika delarna passar ihop.

Bild: Maija Hurme

Stadsmiljönämnden i Helsingfors ska behandla ärendet under sitt möte nästa tisdag. Efter det ska ärendet ännu godkännas av stadsstyrelsens näringslivssektion.

Om sektionen beviljar reservationen för planen kan Ikea tillsammans med staden och eventuella andra samarbetsparter utreda genomförbarheten av projektet. Eventuella beslut om investeringar och själva byggandet blir aktuella först senare efter att utredningen blivit klar.

Varuhuskedjan uppger att huvudstadsregionen har en väsentlig roll i företagets strategi och Björkholmen är av intresse på grund av det lämpliga avståndet till stadskärnan och de utmärkta förbindelserna.

Björkholmen i mars 2017. Bild: Vesa Moilanen

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning