Ikaros faller – och faller igen

Pieter Bruegel den äldres målning Landskap med Ikaros fall finns i åtminstone två versioner. Bilden visar den som kan ses på Musée des Beaux Arts i Bryssel. Troligt är, enligt konstvetaren Pontus Kyander, att målningen en gång haft en flygande pappa Daidalos bland molnen, men att han nötts bort med tiden. Bild: Pieter Bruegel den äldre

Myten om Ikaros som störtar i havet är berömd och som hämtad ur en samtida historia om flyktingar. Men de målningar och dikter som finns ger utrymme för olika tolkningar av Ikaros öde.

Vi vet att det är en dag på våren, för bonden bakom sin häst plöjer en åker. Fårorna följer terrängen i mjuka kurvor. Vid strandbrynet sitter en man upptagen med sitt medan ett skepp med nyss satta se...