Idrottshallsbygget Kameleonten stöter på hinder

Så här ska Kameleonten se ut i Alberga idrottspark. Bild: Arkitekturum

Idrottshallen Kameleonten som planeras i Alberga idrottspark i Esbo har stött på patrull i stadsfullmäktige. Staden vill inte gå i borgen för ett lån på 23 miljoner euro som är kopplat till värdet på den tomt som Logen i Gröndal UF planerar att sälja för att finansiera hallbygget.

Ungdomsföreningen Logen i Gröndal har planerat att bygga en idrottshall i Alberga idrottspark. Budgeten för hallen uppgår till 27 miljoner. Finansieringen ska ske med lån, statsunderstöd för byggandet...