Idrottshall i Alberga får bättre plats

För två år sedan. Den ursprungliga tomten låg i utkanten av idrottsparken. Den nya lösningen betyder bättre synergi med idrottsparkens övriga verksamhet, säger hallbyggets projektledare Patrik Gustafsson. Bild: Niklas Tallqvist

En ny tomt har hittats för den idrottshall som Ungdomsföreningen Logen i Gröndal planerar bygga i Alberga, Esbo. – Det här är en alldeles lysande lösning, säger Patrik Gustafsson, projektledare för hallbygget.

Den nya platsen ligger alldeles intill läktaren på Alberga idrottsstadion, vilket enligt Patrik Gustafsson ger bättre synergieffekter med övrig verksamhet i idrottsparken. Den tomt som tidigare var påtänkt låg i utkanten av idrottsparksområdet och mera avskild från övriga parken. Platsen var också längre från Alberga centrum.

– I sig var den gamla platsen acceptabel, men den nya tomten är mera logisk. På det här sättet skapas en mer kompakt och effektiv idrottspark, säger Gustafsson.

Den nya tomten ligger cirka 500 meter från grundskolan och gymnasiet, vilket enligt Gustafsson gör det möjligt för eleverna att promenera till hallen på gymnastiklektionerna. En annan synergieffekt är att hallens omklädningsrum och toaletter också kunde betjäna besökarna vid den konstisbana som staden vill bygga i idrottsparken. Hallen kunde också erbjuda tekniska utrymmen för till exempel isskötselmaskiner.

En annan tanke är att ordna ett antal mässor per år i hallen.

– Det skulle göra Alberga som stadsdel attraktivare. Avståndet till tågstationen är cirka en kilometer, säger Gustafsson.

Processen i gång

På måndag behandlar Esbo stads närings- och konkurrenssektion en tomtreservering. Sedan försöker man få i gång stadsplaneringsprocessen så snabbt som möjligt. Våren 2019 kunde vara en möjlig tidpunkt för byggstart om stadsplaneringen framskrider tillräckligt snabbt. Bygget beräknas ta 13–14 månader, vilket betyder att hallen – om allt går bra – kunde slå upp sina dörrar sensommaren 2020.

Budgeten för hela projektet är ungefär 21 miljoner euro.

– Målet är att bygga funktionellt utan lyx. Det behöver inte vara marmor och ädelträ.

Bakgrunden till hallbygget är att Ungdomsföreningen Logens gamla föreningslokal i Gröndal var i dåligt skick samtidig som huset inte längre var någon samlingsplats för ungdomen. Eftersom tomten är värdefull har föreningen beslutat att sälja tomten och använda pengarna som grundplåt för hallbygget.

– Vi har en muntlig överenskommelse om en tomtaffär, men några papper är inte undertecknade.

Sedan räknar föreningen med fond- och stiftelsemedel samt statligt understöd. Till största delen ska bygget finansieras med lånepengar som måste garanteras av staden. Några garantier har ännu inte getts eftersom planeringen inte farmskridit tillräckligt långt.

– Det här är förstås ett osäkerhetsmoment, säger Gustafsson.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning