Idrottsföreningar får 3,7 miljoner euro i föreningsstöd – e-sport är årets fenomen

Undervisnings- och kulturministeriet fick flera ansökningar för projekt inom e-sport. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Pengarna ska användas för att ge barn och unga fler hobbymöjligheter och stödja lokal föreningsverksamhet.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 3,7 miljoner euro i utvecklingsstöd för föreningsverksamhet till motions- och idrottsföreningar. Hela 395 föreningar i över 100 kommuner har fått stöd. Av dem är 258 nya projekt och 137 är projekt som får fortsätta.

Enligt ministeriet tyder ansökningarna på att man bedriver omfattande och betydande arbete i föreningarna för att främja barns och ungas rörlighet och motion. Antalet projekt där barn och unga är med och planerar och utvecklar verksamheten har dessutom ökat.

Fyra e–sport projekt fick pengar

Målet är att ordna mer hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen. Föreningarna ska också samarbeta mer med skolor och daghem.

Undervisnings- och kulturministeriet fick i år flera ansökningar för projekt inom e-sport, man kan till och med kalla e-sporten för årets fenomen, enligt ministeriet. Föreningsunderstöd beviljades till fyra e-sportprojekt inom fotboll, innebandy och motorsport.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46