Idén är viktigare än musiken då saxofonister tolkar rebeller från olika epoker

Saxofonisterna Jon Irabagon och Sylvain Rifflet tolkar tillsammans tal av levande och döda aktivister. Bild: Bryan Murray

Tanken att plocka fram texter av döda och levande aktivister och programmatiskt komponera enligt talens tonfall och frasering är intressant, skriver Jan-Erik Holmberg.

Vad har Olympe de Gouges, Paul Robeson, Jean Moulin, Emma Gonzales och Greta Thunberg gemensamt? Deras ord hörs på skivan Rebellion(s) och enligt skivans kompositörer, saxofonisterna Sylvain Rifflet o...