Ida Burgmanns insändare fortfarande obesvarad

Varför vill de som är ansvariga inte se möjligheterna med ett öppet samtal om värdegrundsfrågor och skoldemokrati?

Raseborgs stads bildningsdirektör Tina Nordman och undervisningschef Elisabet Ehrstedt har äntligen svarat på frågor om värdegrundsarbete i Ekenäs skolor (HBL Debatt 12.4). De ger ett standardsvar och säger det självklara; elevers välbefinnande har högsta prioritet. De menar att det finns en fungerande struktur med både förebyggande arbete och handlingsplaner. Tyvärr finns det för många exempel på att det arbete som görs inte räcker till. Förutom Ekenäs gymnasium och Ekenäs högstadieskola har nu även Seminarieskolan visat sig ha problem ("Föräldrar i Ekenäs: Det måste bli ett slut på våldet i skolan", Svenska Yle 10.4). Elever och föräldrar skulle inte vända sig till medier och insändarspalter om rutinerna fungerade.

Värdegrundsarbete och skoldemokrati är som Nordman och Ehrstedt konstaterar en ständigt pågående process. Som lärare tycker jag det hör till det mest inspirerande i mitt yrke. Därför förvånar det mig att Ehrstedt och Nordman, och även rektorerna, med sina korta kommentarer, mellan raderna uttrycker en vilja att sätta punkt för den offentliga diskussionen. Att Ida Burgmanns insändare (HBL Debatt 1.4) fortfarande står obesvarad är ytterligare en signal om oviljan och oförmågan att bemöta kritik och diskutera öppet.

Varför vill de som är ansvariga inte se möjligheterna med ett öppet samtal om värdegrundsfrågor och skoldemokrati? Det är komplexa ämnen som det är både nödvändigt och intressant att vända och vrida på. Det handlar om de stora frågorna, som skolans roll i samhället och framtiden. Det handlar om svåra vardagssituationer och etiska dilemman som uppstår i klassrum, korridorer, lärarrum och föräldramöten. Det handlar om demokratiskt ledarskap och elevinflytande i praktiken i stället för ängsligt auktoritärt ledarskap. Förutom handlingsplaner och övergripande rutiner handlar det om att arbeta med värdegrundsfrågor i undervisningen. Utbildningsmaterialet "Bryt! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet" tycker jag själv är ett av många roliga sätt att tillsammans med eleverna jobba med svåra och känsliga ämnen.

Och framför allt gäller det för alla ansvariga att levandegöra skolans värdegrund i sitt sätt att vara och verka i sin profession genom att bemöta elever och föräldrar med medmänsklighet, värme och lyhördhet.

Anna Lindholm Helsingfors

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning