Ibland ser vi monster och pajaser helt gratis i tv

Livet, döden och människans väl är sekundära i brickleken. Viktigt tycks bara vara att ledarna själva får maximal makt och egen nytta.

Klimatförändringen eller jordens uppvärmning lär bero på koldioxidutsläpp. Men jorden har värmts upp sedan istiden. På den tiden fanns varken människor, bilar eller fabriker. Trots detta blev det allt varmare på jorden. Först när klimatet blev människovänligt kom människa och vegetation med i bilden. Jag är därför inte säker att koldioxidutsläpp är ensam bov i dramat, men hur som helst är det självklart att jorden skall hållas ren från skadliga ämnen.

Med jämna mellanrum sätter sig därför världens högsta ledare ner till klimatkonferenser för att hitta en lösning på hur man kunde hålla jorden fri från nedsmutsningar och stävja jordens uppvärmning genom mindre utsläpp. På andra konferenser funderar man hur man kunde minska flyktingmigrationen. Efter varje konferens går man i allmänhet direkt över till att öka militärbudgetar och bombningar kombinerat med vilda hot lite överallt. Orsaken till detta märkliga beteende kan vara att många av världens ledare felaktigt tror att bomber renar jorden och håller flyktingarna hemma.

Åt de ledare som predikar för oss att vi skall vara omvärldsvänligare, hålla jorden ren och att man borde skapa så bra förhållanden i flyktingarnas hemland att de kan stanna kvar där vill jag för säkerhets skull påminna, ifall de inte vet det, att man inte löser vare sig världens omvärlds- eller flyktingproblem med allt mera krig, bombningar, vapenleveranser och hot.

Man skapar inte heller välfärd med sådant, tvärtom. Det är nämligen folket ensamt som betalar kalaset. Vill man lösa de nämnda problemen och samtidigt skapa välfärd skall man i första hand sluta kriga, bomba och hota. I andra hand bör man minska flygtrafiken genom att också beskatta kresolen och allt det innan man ber folket att äta insekter för omvärldens skull. För att göra systemet rättvist borde migranterna i första hand omhändertas av de länder som bombar dem ut på vägarna!

Alla är eniga om att de är oeniga. En sak har dock många länders ledare mer eller mindre gemensamt; de betraktar människor enbart som brickor på världens schackbräde som de leker med utan att ta hänsyn till hur brickan (människan) mår efter leken. Livet, döden och människans väl är sekundära i brickleken. Viktigt tycks bara vara att ledarna själva får maximal makt och egen nytta. Folket är så trött på den leken att allt flera börjar välja extremt. Inte för att de uppskattar ett extremt parti utan för att de vill ha en förändring!

Pajasvalet i USA var ett praktexempel. Det tillsammans med det redan nämnda ökar inte förtroendet för jordens ledare eftersom många av dem har utvecklat sig till monster eller pajaser. Det enda goda i det hela är att man varken behöver åka spöktåg för att se monster eller gå på cirkus för att se pajaser, vi ser dem ibland gratis i tv.

Hur skulle det vara att till omväxling utreda och offentliggöra var deras miljarder, som de har stulit av folket, är undangömda? Det skulle vara lönsammare än att söker efter småslantar.

Urs Hofer Ekenäs

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03