I Zimbabwe har jordbrukarna väntat 20 år på skörd

Kindness Paradzas farfar tvångsförflyttades från sin mark på 1930-talet när vita tog över hans farm. För tjugo år sedan tog Paradza över en 2 000 hektar stor jordegendom av en vit markägare. Bild: Torbjörn Wester

Det var tänkt som den sista uppgörelsen med kolonialismens ok. Men två decennier efter de dramatiska landreformerna, som skulle ge de svarta marken åter från de vita och lyfta dem ur fattigdomen, kan Zimbabwe inte längre mätta sin egen befolkning. Trots några av södra Afrikas bördigaste jordar.

Kindness Paradza såg att den vite jordägaren som han stod öga mot öga med var beväpnad. Det var han själv också. – Men vi sköt aldrig. Jag sa bara att detta är något oåterkalleligt. Så vi slöt ett avt...