I väntan på regeringen Rinne

I en parlamentarisk demokrati är det enda kriteriet regeringen bör fylla, att den har majoritetens förtroende i riksdagen.

Samtliga fem partier tycks vara med på allvar i regeringsförhandlingarna. Ett ärligt engagemang från allas sida är ju nödvändigt för att kunna föra förhandlingarna till ett lyckat slut. Det är i...