I Trumps Amerika

President Donald Trump under ett tal på Amway Center i mitten av juni i år – där Trump inledde sin kampanj för att bli återvald som president i valet 2020. Bild: Evan Vucci/AP

Att resa, skrev Mark Twain, är fatalt för fördomar. Påståendet finns i hans första bok, ett skämtsamt reportage om välmående amerikaner på gruppresa i Europa och Mellanöstern för hundrafemtio år sedan: The Innocents Abroad.

Under ett besök i författarens ståtliga hem i Hartford, Connecticut, får man veta mera om honom. Samuel Langhorne Clemens, som han egentligen hette, växte upp vid Mississippi och var som ung man lots...