I Storbritannien får även grevar statsstöd

Bild: Steffen Ørsted

Klassamhället präglar fortfarande Storbritannien och coronakrisen har gjort att klyftorna djupnat. Trots det fick adeln stöd under pandemin.

"Alla som hör till arbetarklassen räcker upp handen." I rummet på universitetet i Manchester höjer ett tiotal studerande sina händer. "Vem hör till överklassen?" Bara en kille håller upp handen. "Vem...