I Stockholm är knappt 40 procent av tonsättarna kvinnor – men könsbalansen är alltjämt ett spänningsfält

Stockholms Konserthus satsning på jämställd repertoar har blivit en stor framgång. – Aldrig har vi sålt så många biljetter, säger konserthuschefen Stefan Forsberg. Han påminner om att publiken till största delen består av kvinnor. Bild: Mats Lundqvist

Konserthuset Stockholm och Kungliga filharmonikerna har blivit en internationell förebild för orkestrar som velat satsa på en jämställd repertoar. Trots att utvecklingen pågått i över tio år är könsbalansen alltjämt föremål för diskussion.

Stora skepp svänger sig långsamt. Men när så sker är synen desto mäktigare.För tre år sedan skapade Konserthuset Stockholm och Kungliga filharmonikerna rubriker när man utannonserade sin satsning på t...