I Stockholm är akuten svår att komma in på – oro för ökande vårdbehov

Region Stockholms chefsläkare Johan Bratt är orolig för den enorma smittspridning som pågår som bäst i Stockholm. Bild: Pressbild: Anna Molander

På en vecka steg antalet patienter som kräver vård för covid-19 med 115 och region Stockholms chefsläkare Johan Bratt oroar sig för den väntade ökningen. Väntade därför att det finns en förskjutning mellan den höga smittspridningen och ett ökat vårdbehov. Oroande är därför att antalet smittade är högre än någonsin.

Sverige har sedan nästan 15 år tillbaka något som kallas fritt vårdval. Det betyder i praktiken att invånarna själva väljer vilken vårdcentral eller husläkarservice de använder sig av när de drabbas a...