I stället för bitcoin: förvirring

Ur det blå beslöt president Nayib Bukele att lansera bitcoin som officiellt betalmedel i El Salvador. Bild: Wilfred Hildonen

Varningsklockorna borde ringa då internetforumens logik och retorik – eller snarare brist därpå – når presidentpalatsen. Då El Salvador nu tvångsinför bitcoin drar nyktra observatörer en uppgiven suck.

Latinamerikas ofta sorgliga politiska historia sammanfattas väl av den spanska termen caudillo: karismatiska, populistiska ledare, ofta för korrupta, autokratiska eller totalitära regimer. Paradoxen b...