I sommar träder första stora trafiklagsreformen på fyra decennier i kraft – så ändras reglerna

Trafiklärare Peter Wendell misstänker att bestämmelserna om förutseende körning kan innebära en del tolkning kring ansvar vid olyckor. Bild: Cata Portin

I juni träder den nya vägtrafiklagen i kraft. Det betyder nya vägmärken, men också större betoning på förutseende körning.

Den här sommaren för med sig den största förändringen i trafiklagstiftningen på flera årtionden. Den 1 juni träder den nya vägtrafiklagen i kraft, alltså drygt 40 år efter den förra stora förnyelsen.F...