I skuggornas värld

Carmina Latiaeti. Ett mjukt ljus mångfaldigar besökarnas skuggor i Jukka Hautamäkis installation.Bild: Titus Verhe

Jukka Hautamäki försöker fånga det ogripbara, vilket är en strävan värd all respekt.