I Repo-rättegången måste domaren avgöra vilken som väger mera: den profana eller den sakrala lagen

Mitro Repo, även känd som fader Mitro, anser att hans uppsägning var olaglig. Bilden är från i måndags då rättegången började. Bild: LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

I slutpläderingarna i tvisten mellan Mitro Repo och Helsingfors ortodoxa församling hördes stenhård argumentation, där den profana arbetsavtalslagen ställdes mot den sakrala lagen om den ortodoxa kyrkan.

Behandlingen av tvisten mellan den ortodoxa prästen Mitro Repo och Helsingfors ortodoxa församlingen avslutades i Helsingfors tingsrätt på fredagen. Repo stämde församlingen efter att församlingen sade upp honom i juni 2016. Repo anser att uppsägningen var olaglig och kräver 24 månaders lön i kompensation, totalt 90 000 euro.

Rättegången har varit anmärkningsvärd på grund av sökandens kändisskap och det stora antalet vittnen. Totalt har rätten hört 25 vittnen samt sökanden Repo och församlingens representant kyrkoherden Markku Salminen sedan behandlingen började i måndags.

I slutpläderingarna framkom ingen ny information. Repos advokat Matti Penttinen upprepade sin argumentering. Enligt honom var Repos uppsägning olaglig. De främsta orsakerna för uppsägningen var Repos politiska verksamhet och extroverta personlighet.

– Repo blev invald i EU-parlamentet med tredje mest röster i hela landet. Det här gillade inte kyrkan, som fråntog Repo hans prästrättigheter så länge uppdraget varade, säger Penttinen.

När Repo återvände från EU-parlamentet år 2014 fick han inte återvända till sin gamla arbetsplats i Uspenkijkatedralen utan gjordes till resandepräst i östra Nyland. Enligt Penttinen är det uppenbart att det var ett straff för EU-arbetet.

Men därtill kommer frågan om Repos personlighet. Penttinen beskriver Repo som en öppen, utåtriktad och direkt personlighet som gillar att skämta. Det här har framkommit även i flera av vittnesmålen.

– Repo är en färggrann person som utan tvivel delar åsikterna – en del gillar honom stort, andra inte. Men Repos personlighet utgör inte skäl för uppsägning, säger Penttinen.

Med tanke på Repos personlighet är det inte överraskande att församlingen fått en del klagomål på Repo, anser Penttinen. Dock vill han inte lägga alltför stor vikt vid dem. Folk nuförtiden blir kränkta av nästan vad som helst, påpekar han.

I stället anser Penttinen att församlingen har brutit mot arbetsavtalslagen. Församlingen har inte kunnat presentera någon bevisning som stöder påståendet att Repo hade misskött sitt jobb.

Församlingen har inte heller diskuterat den varning som Repo fått i juni 2015 i mer än ett par minuter.

– I ett normalt anställningsförhållande går arbetsgivaren noggrant igenom all respons som kommer. Här har det inte skett, vilket är alldeles exceptionellt, säger Penttinen.

Till följd av uppsägningen har Repo varit arbetslös i snart två år. Och med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut för före detta 60-åriga präster är hans sysselsättningsutsikter väldigt dåliga, konstaterar Penttinen.

Kyrkans lag väger tungt

Helsingfors ortodoxa församling bestrider Repos skadeståndskrav. Församlingens advokat Seppo Havia påpekar att kyrkan följer andra lagar än resten av samhället. I Repos fall ska uppsägningen inte ses mot arbetsavtalslagen utan mot lagen om den ortodoxa kyrkan i Finland.

I lagen om den ortodoxa kyrkan stipuleras att kyrkan har en omfattande autonomi. Vidare stipuleras där att präster inte får sprida åsikter som strider mot kyrkans kanon.

– Att delta i politisk verksamhet strider mot den ortodoxa kyrkans kanon. Kyrkan ställer sig entydigt negativt till prästers deltagande i politiken, säger Havia.

Han påpekar att den här tolkningen har bekräftats av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). HFD-beslutet kom efter att Repo stämde kyrkan när kyrkan fråntog honom hans prästrättigheter i samband med att han blev invald i EU-parlamentet. HFD ansåg att kyrkan hade rätt att agera som den gjorde.

– HFD har konstaterat att den kanoniska lagen fortfarande är gällande lag i våra allmänna domstolar, säger Havia.

Enligt honom innebär detta att den kanoniska lagen är gällande även när det gäller kyrkans exceptionella krav på prästers beteende. Det som i normala sammanhang kan anses som små övertramp utgör i kyrkliga sammanhang grunder för uppsägning. I dylika sammanhang trumfar lagen om den ortodoxa kyrkan arbetsavtalslagen, anser Havia.

Till Repos synder hör, enligt Havia, olämpligt uppträdande, slarvande med arbetsuppgifter och upprepade förseningar.

Havia räknar upp flera fall då Repo uppträtt olämpligt mot kyrkans anställda och församlingsmedlemmar. Till exempel har Repo kommenterat andras utseende, improviserat under gudstjänsterna och varit allmänt opålitlig.

Därtill har Repo inte skött utvecklingsarbetet som ingick i hans tjänst som präst i östra Nyland.

Havia påpekar att det som gör Repos beteende speciellt klandervärt är att han inte verkar förstå att andra kan uppleva hans uppträdande som kränkande.

– Repo hävdar att uppsägningen har att göra med hans personlighet, men det stämmer inte. Repos uppsägning har att göra med att han uppträtt på ett sätt som inte passar en ortodox präst, säger Havia.

Han påpekar också att Repo inte automatiskt hade rätt att återvända till Uspenskijkatedralen efter sin vistelse i Bryssel. Repo hade varit borta i flera år och kyrkan hade genomgått flera förändringar.

– När Repo återvände anvisades han en betydande uppgift i östra Nyland, det finns ingenting exceptionellt i det, säger Havia.

Öppnar för shariadomstolar?

Förutom av de ovan nämnda skälen är tvisten mellan Mitro Repo och Helsingfors ortodoxa församling intressant av ytterligare en anledning. I sitt domstolsbeslut kommer tingsdomare Markku Saarikoski att bli tvungen att ta ställning till vilken som väger tyngre: den profana arbetsavtalslagen eller den sakrala lagen om den ortodoxa kyrkan.

Det är anmärkningsvärt att den här sortens saker diskuteras i Finland år 2018 och visar på att kyrkan fortfarande lever och mår bra, trots att medlemstalen sjunker och allt färre personer deltar i mässorna.

Man kan bara fråga sig hur det här fallet skulle sluta om Mitro Repo i stället för ortodox präst hade varit muslimsk imam, vad hade då vägt tyngre: arbetsavtalslagen eller sharia?

Tingsrättens beslut väntas den 29 mars.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning