Det första offret var utvalt: "Hon var Jehovas vittne" – planerade dåd under Ruisrock

Efter en paus på två veckor är Abderrahman Bouanane på plats när rättegången mot honom är inne på sin elfte dag. Nya uppgifter om att det i Bouananes cell hittats anteckningar om att han velat grunda en islamisk stat i Finland har kommit fram. Bouanane uppgav också att han funderat på en attack redan under den stora rockfestivalen Ruisrock.

Abderrahman Bouanane är åtalad för två mord och åtta mordförsök i terroristiskt syfte. Åklagaren menar att han haft för avsikt att injaga allvarlig fruktan i befolkningen, och dagens rättegång har i hög grad hittills handlat om det. Efter en paus på två veckor är Abderrahman på plats i rättssalen.

Åklagaren har nu förtydligat eller uppdaterat åtalet. "Bouanane har valt ut i första hand kvinnor till sina offer. Till det första offrets val har dessutom hans religiösa övertygelse inverkat."

Bouanane säger att första gången han slogs av tanken om ett dåd var under Ruisrock, rockfestivalen som ordnades 7- 9 juli i Åbo. Det blir lite oklart om han tänkte slå till där, eller om han där fick tanken.

HBL bevakade rättegången live. Flödet kan läsas här. Det går att bläddra i bevakningen.

Det är första gången som lagen prövas i Finland på den punkten vad gäller brott mot liv, och fallet kan därför få prejudicerande effekt.

Lagen är inte entydig, och för åklagaren handlar det om att bevisa att "gärningen är ägnad att allvarligt skada en stat eller en internationell organisation" och att avsikten varit att "injaga allvarlig fruktan hos en befolkning".

Försvaret bestrider terroristbrott och har bett om ett utlåtande av folkrättsprofessor Martin Scheinin om lagtolkningen. Han hänvisar bland annat till att det skett ett översättningsfel när ett EU-rambeslut har applicerats på den finska lagstiftningen. Formuleringen "stat" avser myndighetsmaskineriet och inte befolkningen eller samhället, menar han. Därför är hans slutsats att dådet inte ska ses som ett brott i terroristiskt syfte.

Det hela kompliceras av att den åtalade själv uppger att han ser sig som en IS-krigare.

Å andra sidan har hans berättelse ändrats under rättegången, och när han hördes i mitten av april framträdde ett kvinnohat som motiv – vilket kom som en nyhet också för försvarsadvokaten Kaarle Gummerus.

Efter att ha vägrat sätta sig i rätten fördes den åtalade ut ur salen, och sedan dess har det inte varit ändamålsenligt att höra honom enligt läkares bedömning. På tisdagen svarade han ändå ingående på frågor.

Rättegången hålls i Starrbacka fängelse i Åbo med motiveringen säkerhetsskäl. Allmänheten och medier kan följa med den via video i tingsrätten inne i stan. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03