I rätt sällskap

Finland positionerar sig och visar var vi hör hemma genom att utvisa en rysk diplomat. Kring själva förgiftningen återstår frågetecken.

Både Finland och Sverige hade föredragit ett gemensamt beslut inom EU om reaktioner mot Ryssland med anledning av att den tidigare dubbelagenten utsattes för nervgift. Men när det inte var möjligt beslutade Finland, och Sverige, att utvisa var sin rysk diplomat. Det skedde efter överläggningar länderna emellan.

I Finland är utvisningen och framför allt offentliggörandet av den ett mycket ovanligt beslut. Vår utrikespolitiska ledning vill visa var Finland hör hemma – bland majoriteten av EU-länderna, de som reagerar starkt på nervgiftattacken.

Det är totalt oacceptabelt att ett nervgift, ett kemiskt vapen, används i en stad i Europa i syfte att eliminera en person, samtidigt som utomstående personer också utsattes för fara. En sådan attack hotar säkerheten i hela Europa och det kräver reaktioner.

Det finns inga rättsligt bindande bevis för att det är Ryssland som står bakom attacken. Om Ryssland inte bär ansvaret är det obegripligt varför den ryska ledningen har reagerat som den gjort. I stället för att erbjuda sin hjälp har man ställt krav och varit allmänt vresig.

Redan i ett tidigt skede ställde sig USA, Tyskland och Frankrike bakom den brittiska slutsatsen om Rysslands ansvar. I slutet av förra veckan gjorde EU-ledarna detsamma. Ändå kunde man inte enas om en gemensam reaktion.

I skrivande stund har 17 EU-länder meddelat att de utvisar ryska diplomater. Till dem som inte gör det hör till exempel Grekland, Cypern, Bulgarien, Slovakien och Slovenien men också Österrike, som säger sig vilja fungera som en bro mellan öst och väst.

För Finland har det avgörande varit att värna om enheten inom EU. Om vi hade gått den österrikiska vägen skulle det ha skapat mer oenighet inom Finland, men också inom EU. Det hade varit anmärkningsvärt om Finland och Sverige hade valt olika vägar.

Ändå är situationen olycklig och beslutet var inte lätt att fatta. President Sauli Niinistö underströk i går sent på eftermiddagen att dialogen med Ryssland måste fortsätta. Niinistö sa också att reaktionen är politisk, vilket ytterligare understryker det faktum att det för Finland handlar om att befinna sig i rätt krets.

Statsminister Juha Sipilä (C) underströk att situationen är allvarlig och att beslutet övervägdes grundligt.

Inom Finland får utvisningsbeslutet omfattande stöd. Tidigare utrikesminister Erkki Tuomioja (SDP) skrev i måndags på Facebook att han hoppas att statsledningen har mer information än han själv har. Tuomioja saknar de bevis som behövs i en rättsstat. Utan dem gör Finland sig skyldigt till att sänka rättsstandarden till en rysk nivå skriver Tuomioja. Men han verkar stå rätt ensam med att uttala sig kritiskt. Hans partiordförande Antti Rinne stöder beslutet och är övertygad om att statsledningen har en sådan information att beslutet är motiverat.

Det är ingen bra situation med icke-offentlig information som bas för viktiga beslut, men samtidigt är det ibland oundvikligt i säkerhets- och utrikespolitiken.

Relationen mellan Ryssland och västvärlden är nu mycket dålig. Enligt de beslut om diplomatutvisningar som nu är kända handlar det om över 100 ryska diplomater i väst. Ryska motåtgärder är att vänta och resultatet av dem blir sannolikt en avsevärt reducerad diplomatkår i Moskva.

Det kyliga klimatet får säkert följder på en rad områden. Det är förvånande att Vladimir Putin ser ut att fullständigt strunta i hur väst uppfattar Ryssland och dess agerande. Vi kan bara hoppas att Putin och Ryssland snart intar en mera konstruktiv roll i världen. Om Finland kan bidra till att det gör vi det säkert.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03