I pandemins tider utsätts vi för nya skiljelinjer kring frågor som inte borde skilja oss åt

"Där ute finns en tvådelad verklighet – tingen, fenomenen som de verkligen är och levnadsvärlden som vi uppfattar den."

Vår böljande historia känner till en hel del försök till tidsdiagnos – till att försöka förstå vad som egentligen händer under vardagens yta. Det är naturligtvis en vällovlig föresats, men inte...