I Norge och Tyskland köps hybridbilar, men de laddas aldrig

Orsaken är enkel: De finns goda morötter att ta för sig av. Ingen avgift vid broar, tunnlar eller färjor. Tillstånd att köra i bussfilen, egna parkeringsrutor i parkeringshusen.

År 2018 var den totala elförbrukningen i Finland cirka 87 TWh, en ökning med 2 procent. Nettoelimporten var cirka 20 TWh eller 23 procent av hela förbrukningen. Ryssland var den överlägset största leverantören enligt energiindustrins rapport för 2018.

Den 9 januari 2019 var den maximala elförbrukningen i Finland litet över 14 000 MWh/h varav importen var cirka 3 900 MWh/h. Detta trots det ringa antalet elbilar som är i trafik. Kärnfrågan är om det är önskvärt att skynda på eltrafiken när drivkraften skall importeras.

En annan viktig fråga är huruvida det ens är möjligt att klara av transporterna av virke, råvaror, mat och dryck med elfordon. Enligt trafikanternas organisation (SKAL) är det inte möjligt före 2045, om ens då. Det är helt möjligt redan nu att bygga smarta laddningspunkter som ser till att nätet inte överbelastas, men det förutsätter att man har tid och någon är villig att betala för alla förbättringar av elsystemen i fastigheterna.

En hybridelbil som har en batterikapacitet på 10 kWh och laddas med en överföring av 1 840 W (8A säkring) behöver fem timmar uppkoppling i nätet. Om man kan använda snabbladdning går det på ungefär en timme. Det är viktigt att bilarna kan laddas alla tider på dygnet. Nyttofordonen är i trafik dygnet runt hela veckan.

En elbil typ Tesla eller Leaf behöver en laddning på 100–120 kWh för att klara en verklig körsträcka på 350–400 km. Tillverkaren anger 600 km, men det torde nog vara väldigt optimistiskt. Körsträckorna skall beräknas enligt de verkliga förhållandena.

Egen erfarenhet har visat att en hybrid med en batterikapacitet på 9,8 kWh som enligt tillverkaren kan köras 58 kilometer på en laddning i verkligheten kan klara cirka 25–30 km varefter bensinmotorn tar vid. Bensinförbrukningen är 5,9–6,3 liter /100 km. Vid motorvägshastigheter under sommarhalvåret var förbrukningen cirka 7,1 liter/100 km och elen räcker för ungefär 40 km.

På längre sträckor behöver elbilar laddas ganska ofta. Det kan bli att vänta länge på sin tur vid någon allmän snabbladdningsstation särskilt om det är flera som är ute i samma ärende och på väg till norra Finland. Elbilen har inget annat alternativ. Laddningstiden är minst två timmar. Bensinpumpen fyller 40-literstanken på fyra minuter och ger en körsträcka på 600 km.

När fordonens antal ökar kommer dessa problem att bli tydliga och då är den stora frågan infrastrukturen för laddning. Enskilda hushåll, husbolag, allmänna laddningsstationer, arbetsplatser, idrottsplatser och så vidare. De nya lösningarna kräver stora investeringar som skall betalas av konsumenterna, i många fall även dem som varken har bil eller körkort.

Till slut en liten rolig detalj. I Norge och Tyskland har man konstaterat att hybrider nog köps, men aldrig laddas. Detta har framkommit vid servicebesöken. Orsaken är enkel: De finns goda morötter att ta för sig av. Ingen avgift vid broar, tunnlar eller färjor. Tillstånd att köra i bussfilen, egna parkeringsrutor i parkeringshusen. Direkta pekuniära understöd vid anskaffningen. Befrielse från trafikskatter.

Kari Tallberg Esbo

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning