I dag är dagen och natten nästan lika långa

Altare med offergåvor vid vårblotet, som ordnades av Sveriges Asatrosamfund 2010.Bild: Wikimedia Commons/Gunnar Creutz

På tisdag infaller vårdagjämningen som egentligen inte alls är en dag utan en exakt tidpunkt.

I dag på tisdag klockan 18.15 finsk tid inträffar vårdagjämningen. Det är den stund då solskivans centrum passerar himmelsekvatorn. Skivans centrum flyttar sig från den södra himmelshalvan till den norra himmelshalvan. Punkten där passagen sker kallas för vårdagjämningspunkten.

Under vårdagjämningen är dagen och natten närapå lika långa på hela jordklotet. Under marsmånad ökar dagsljuset i Finland och nätterna förkortas betydligt mer än under de övriga vårmånaderna. I början av mars var det mörkt i 10,5 timmar om dygnet i södra Finland medan det i slutet av månaden är mörkt endast i 7,5 timmar.

I samband med vårdagjämningen firas också ett antal olika högtider och traditioner.

Enligt den persiska kalendern sammanfaller nyåret nouruz med vårdagjämning. Bland andra perser, afghaner, azerier, kurder, balucher, pashtuner, tadzjiker, zazaer och hazarer firar högtiden, som är en icke-religiös fest med rötter i de iransktalande folkens äldsta kända religionsform zoroastrism.

Dagen symboliserar pånyttfödelse och inrättas vid ett festbord med sju föremål och sju symboler. 2010 erkände FN:s generalförsamling den 21 mars som internationell dag för firandet av nouruz.

Också Jungfru Marie bebådelsedag brukar infalla omkring vårdagjämning. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland firade Marie bebådelse i söndags medan kyrkan i Sverige firar nästa söndag, alltså samtidigt som palmsöndagen.

I fornnordisk religion hölls blot, offer med syfte att vinna gudarnas välvilja och förmå dem att uppfylla offrarens önskemål, flera gånger om året. Segerbloten eller vårbloten brukade hållas ungefär kring vårdagjämning.

Blot utgjorde ett sammanskottsgille, till vilket bönderna hämtade småboskap eller hästar. Offerdjuren slaktades rituellt och både altaret, templet och deltagarna bestänktes med blodet från djuren. Offerdjurens kött kokades och förtärdes vid den åtföljande gemenskapsmåltiden.

Samfundet Forn Sed Sverige ordnar årligen vårblot i Gamla Uppsala under påskhelgen.

På söndagen den 25 mars flyttas klockorna till sommartid. Klockan 3 på morgonen flyttas klockorna framåt med en timme.

Källor: Nationalencyklopedin, Astronomiska föreningen Ursa, Samfundet Forn Sed Sverige.

Uppdaterad 20.3 kl. 7.25: Tempus har uppdaterats på till i dag.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00