I ledaren publicerad 19.1 som berättade om enkäten om mutor, gåvor och gentjänster angavs att felmarginalen var plus/minus tre procentenheter, och den felmarginalen anger också Kantar TNS som gjort en...