Rättelse till ledaren 15.2 om priskarteller

I ledaren 15.2 stod felaktigt att priskarteller inte vore olagliga – de är förbjudna enligt konkurrenslagen (948/2011) och straffbara enligt förvaltningsrätt, dock inte kriminaliserade i straffrättsli...