I Kwum talar konsten och huset samma språk

I en sänka omgiven av tät lövskog i Fiskars reser sig en träbyggnad som inhyser Finlands första museum för keramikkonst, Kwum. Museet öppnade i juni. Bild: Leif Weckström

Figurer och föremål som tar fantasin till nya sfärer, krukor och skålar, reliefer, kakel och runda klot. I keramikkonsten finns egentligen inga begränsningar. Och nu finns ett utsökt urval inhemsk keramik utställt på Finlands första och enda museum för keramikkonst, Kwum i Fiskars.

Det är inte slumpen som har resulterat i Kwum, ett unikt museum där föremålen, den keramiska konsten och arkitekturen samverkar i en sällsamt skön harmoni. Utan det är uttryckligen stark vilja och mål...