I krig mot skitpratet, på två fronter

Peter Mickwitz återkommer i sin nya bok till ett av poesins grundmotiv, ett älskande jag som talar direkt till ett älskat du, eller möjligen flera. Samlingens allra sista rader skulle kunna läsas som en programförklaring: “jag söker din närhet / och jag försöker förstå / det här avståndet “. Bild: Niklas Sandström

Under åtta dagar har Peter Mickwitz skrivit åtta dikter per dag, och inte tillåtit sig bearbetning i efterhand. Det var så han skrev när han i femton års ålder började skriva dikter, för precis fyrtio år sedan. Resultatet blev ett uppfriskande motgift mot skitpratet.

Filosofen Harry Frankfurt har sagt att ett av de mest framträdande dragen i vår kultur är att det finns så mycket skitprat (bullshit). Skitpratet kännetecknas av en likgiltighet inför om det som sägs...