I kommunalvalets efterdyningar

Väljarna ville ha en förnyelse och en föryngring, men litade på att den kan ske inom de etablerade stora partierna i våra kommuner.