I Kiruna kom Profeten till berget - här finns Sveriges nordligaste moské

Anwar Ali från Eritrea är vid 19 år den ena av imamerna i moskén i Kiruna. Bild: Johan Ylitalo

Runt imamen vid Luossa satt allt folket i en ring. Han kom från Eritrea och var bara 19 år gammal, men när han sjöng och reciterade Koranen var hans röst vacker och säker. HBL har besökt Sveriges nordligaste moské.

Moskén i Kiruna ligger bland de låga husen i stadsdelen Norrmalm, mellan Luossavaara vars topp man började gröpa ur och klyva för 100 år sedan för malmens skull, och Luossasjön. Sveriges nordligaste m...