I juni öppnar kyrkorummen för större dop, vigslar och jordfästningar: "En lättnad och glädje"

Kyrkoherdarna kommer att få anvisningar om hur nattvarden kan firas på ett tryggt sätt, säger biskop Bo-Göran Åstrand. Bild: Mikael Piippo/SPT

Sommarens gudstjänster och kyrkliga förrättningar får bevistas av över 50 personer, om lokalen tillåter och man följer skyddsanvisningarna.

Från och med den 1 juni kan över femtio personer delta i gudstjänster och kyrkliga förrättningar i kyrkorum, förutsatt att man kan beakta myndigheternas skyddsanvisningar. Det innebär att gudstjänster, dop, vigslar och jordfästningar kan hållas så länge ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter kan upprätthållas mellan besökarna.

Under coronakrisen har många församlingar strömmat sina gudstjänster och till exempel jordfästningar har ordnats med vissa restriktioner. Utgångsläget har varit att kring 10 personer kan delta.

– Vi följer regeringens och statens anvisningar för offentliga tillställningar. De fester som ordnas efter förrättningarna, som till exempel dopfester, bröllopsfester och minnesstunder, och även förrättningar som sker i hem eller privata lokaler, är däremot privata tillställningar. Då får högst 50 personer delta, i enlighet med statsrådets riktlinje, säger biskop Bo-Göran Åstrand vid Borgå stift.

Kyrkoherdarna kommer att få anvisningar om hur nattvarden kan firas på ett tryggt sätt.

– Tillsammans med läkare har vi tagit fram hygienanvisningar för nattvardsfirandet. Till exempel ska liturgen synligt desinficera sina händer inför församlingen. Lokalerna och möjligheten till god handhygien ställer begränsningar. Församlingarna har möjlighet att välja hur ofta de vill fira nattvard, säger Åstrand.

Från och med juni får över femtio personer närvara vid kyrkliga förrättningar. Bild: Pixabay

"Möjlighet till uppmuntran och trygghet"

Det är upp till församlingarna att se till att skyddsanvisningarna följs. I Kimitoöns församling ser man försiktigt optimistiskt på saken.

– Vi är naturligtvis glada. Det här öppnar upp flera möjligheter för oss, men betyder samtidigt att vi har ett stort ansvar. Vi ska hoppas att det utfaller väl, att vi inte genom att ta ett steg framåt tar två steg tillbaka, säger Anders Laxell, tillförordnad kyrkoherde.

– Jag tror att många känner lättnad och glädje över att få samlas i kyrkan. Nätet kan inte ersätta fysisk närvaro. Mitt i oron som pandemin skapar finns möjlighet till uppmuntran och trygghet.

Församlingens kyrkor är rymliga, så att hålla ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd ser Laxell inte som ett problem. Besökare kommer att uppmanas att sätta sig glest. I stället för psalmbok kommer sångblad att användas.

– Sångbladen slängs efter användningen för att minska smittorisken, säger Laxell.

Clas Abrahamsson, kyrkoherde i Åbo svenska församling, ser fram emot att möta församlingen i kyrkorummet igen.

– Församlingens uppgift är att ordna olika former av möten, och att träffas fysiskt är ju det normala. Jag hoppas att folk ska vilja och våga komma till kyrkan. I Domkyrkan kommer varannan bänk stängas av och så måste vi se till att säkerhetsavståndet kan tryggas också sidledes.

Det praktiska ännu under planering

I Korsnäs församling har man planerat att eventuellt märka ut platser med säkerhetsavstånd för besökarna.

– Det är mycket som måste planeras på det praktiska planet, men vi har konstaterat att det kommer att vara möjligt för oss att följa anvisningarna, säger kyrkoherde Janne Heikkilä.

– Korsnäs kyrka har tre ingångar som vi kan utnyttja och kyrkan är stor i förhållande till församlingen. Lite över 100 personer kan vistas i kyrkan även om man håller säkerhetsavstånd, säger Heikkilä.

Kyrkoherde Camilla Ekholm i Sibbo församling uppskattar att 150 personer kan befinna sig i Sibbo kyrka, och mellan 30 och 50 personer i församlingens övriga lokaler.

– Vi måste noga tänka igenom hur vi gör allt praktiskt. I Sibbo kyrka har vi spärrat av varannan kyrkbänk, säger Ekholm.

Det finns redan program i kalendern.

– Många har tagit kontakt och bokat in dop nu, säger Ekholm.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning